przyńś

przyńś (sie) – przejść, przepalić się (pol.)

bezokolicznikprzyńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przyńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przyńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przyńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przyńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przyńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przyńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeszliście; żeście przeszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeszła żech; przeszłach; żech poszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeszła żeś; przeszłaś; żeś przeszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeszły my; my przeszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeszłyście; żeście przeszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeszło żech; żech przeszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeszło żeś; żeś przeszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przyńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przyńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przyńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przyńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeszło
cz. przysz. złoż l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzyńdzōny
rzeczownik odczasown.przyńdzyni
Rybnik

POL: (1) przejść przez drzwi, droge most, próg; (2) przejść się np. na spacer, do sklepu; (3) przepalić, zużyć się, np. żarówka, bezpiecznik.

 

Doczkej, aż te dzieci przyńdōm bez ta droga.

Pōdź, przyńdymy sie dzisiej piechty do kościoła.

Jo sie przyńda do budki po ta gazeta.

Przeszli my sie dzisiej na szpacyr do lasa.

Przyndź na drugo strōna szosyje, zatym auta niy jadōm.

Podziwej sie, czy to byrna przeszła w tej lampie, a zmiyń jōm.

Możno zicherōng przeszoł, kej sztrōmu niy ma?

 

Podej dalij…