psikać

psikać – kichać (pol.)

bezokolicznikpsikać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.psikōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.psikosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.psiko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.psikōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.psikocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.psikajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.psikoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.psikoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.psikoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.psikali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.psikaliście; żeście psikali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.psikali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.psikała żech; psikałach; żech psikała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.psikała żeś; psikałaś; żeś psikała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.psikała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..psikały my; my psikały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. psikałyście; żeście psikały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.psikały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.psikało żech; żech psikało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.psikało żeś; żeś psikało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.psikało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech psikoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś psikoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł psikoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my psikali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście psikali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli psikali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech psikała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś psikała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była psikała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my psikały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście psikały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były psikały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech psikało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś psikało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było psikało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . psikej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech psiko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.psikejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech psikajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. psikoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. psikoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.psikoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.psikali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. psikali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.psikali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.psikała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
psikała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.psikała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. psikały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.psikały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.psikały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. psikało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.psikało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.psikało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych psikoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś psikoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by psikoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my psikali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście psikali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by psikali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych psikała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś psikała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by psikała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my psikały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście psikały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by psikały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych psikało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś psikało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by psikało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda psikoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz psikoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie psikoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy psikali; bydymy psikać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie psikali; bydziecie psikać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm psikali; bydōm psikać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda psikała; byda psikać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz psikała; bydziesz psikać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie psikała; bydzie psikać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy psikały; bydymy psikać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie psikały; bydziecie psikać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm psikaly; bydōm psikać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda psikało; byda psikć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz psikało; bydziesz psikać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie psikało; bydzie psikać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.psikani
Rybnik

 

Niy psikej, yno leć po flaszka.

Ty jakoś psikosz, mi sie zdo bydziesz chory.

Cōż tak psikosz, mosz szmaka na co?

Podej dalij…