psuć

psuć (sie) – psuć (pol.)

bezokolicznikpsuć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.psuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.psujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.psuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.psujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.psujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.psujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.psuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.psuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.psuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.psuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.psuliście; żeście psuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.psuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.psuła żech; psułach; żech psuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.psuła żeś; psułaś; żeś psuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.psuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..psuły my; my psuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. psułyście; żeście psuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.psuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.psuło żech; żech psuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.psuło żeś; żeś psuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.psuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech psuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś psuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł psuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my psuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście psuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli psuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech psuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś psuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była psuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my psuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście psuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były psuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech psuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś psuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było psuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . psuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech psuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.psujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech psujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. psuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. psuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.psuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.psuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. psuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.psuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.psuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
psuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.psuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. psuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.psuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.psuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. psuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.psuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.psuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych psuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś psuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by psuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my psuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście psuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by psuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych psuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś psuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by psuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my psuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście psuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by psuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych psuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś psuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by psuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda psuł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz psuł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie psuł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy psuli; bydymy psuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie psuli; bydziecie psuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm psuli; bydōm psuć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda psuła; byda psuć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz psuła; bydziesz psuć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie psuła; bydzie psuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy psuły; bydymy psuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie psuły; bydziecie psuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm psuły; bydōm psuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda psuło; byda psuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz psuło; bydziesz psuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie psuło; bydzie psuć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypsuty
rzeczownik odczasown.psuci
Rybnik

Mi sie zdo mi si etelewizōr psuje, bo coś w nim mrugo.

Dyć, dej tymu pokōj, a niy psuj tego.

Koło mi sie psuje, a niy mōm na nowe.

 

Podej dalij…