puciynka

puciynka – pudełko (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…puciynka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…puciynki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…puciynce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…puciynka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...puciynkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…puciynce
Wołacz l. poj. Ty…puciynko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…puciynki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…puciynek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…puciynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…puciynki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…puciynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…puiynkach
Wołacz l. mn. Wy…puciynki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niy mosz sam jakij małej puciynki, cobych se te szrubki pozbiyroł, aż ich niy straca?

Przipōmnij mi, że mōmy kupić kołki, bo żech już ôstatnio puciynka wziyna a niy bydzie czym ôgnia słożyć.

Podej dalij…