pukać

pukać – pękać (pol.)

bezokolicznikpukać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pukōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pukosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.puko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pukōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pukocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pukajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pukoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pukoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pukoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pukali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pukaliście; żeście pukali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pukali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pukała żech; pukałach; żech pukała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pukała żeś; pukałaś; żeś pukała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pukała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pukały my; my pukały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pukałyście; żeście pukały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pukały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pukało żech; żech pukało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pukało żeś; żeś pukało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pukało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pukoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pukoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pukali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pukali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pukali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pukała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pukała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pukała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pukały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pukały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pukały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pukało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pukej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech puko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pukejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pukajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pukoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pukoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pukoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pukali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pukali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pukali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pukała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pukała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pukała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pukały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pukały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pukały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pukało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pukało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pukało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pukoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pukoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pukali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pukali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pukała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pukała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pukały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pukały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pukało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pukoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pukoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pukoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pukali; bydymy pukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pukali; bydziecie pukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pukali; bydōm pukać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pukała; byda pukać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pukała; bydziesz pukać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pukała; bydzie pukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pukały; bydymy pukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pukały; bydziecie pukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pukały; bydōm pukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pukało: byda pukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pukało; bydziesz pukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pukało; bydzie pukać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pukani
Rybnik

 

Prziszoł ci sam ôtok ku nōm jakiś cyrkuśnik, a jak zaczōn godać, to wszyscy pukali ze śmiychu.

Drzewo na wiynźba musi być suche, bo ci bydzie na dachu pukać.

 

Podej dalij…