purtać

purtać – pierdzieć, puszczać bąki (pol.)

bezokolicznikpurtać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.purtōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.purtosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.purto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.purtōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.purtocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.purtajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.purtoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.purtoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.purtoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.purtali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.purtaliście; żeście purtali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.purtali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.purtała żech; purtałach; żech purtała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.purtała żeś; purtałaś; żeś purtała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.purtała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..purtały my; my purtały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. purtałyście; żeście purtały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.purtały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.purtało żech; żech purtało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.purtało żeś; żeś purtało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.purtało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech purtoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś purtoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł purtoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my purtali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście purtali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli purtali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech purtała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś purtała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była purtała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my purtały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście purtały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były purtały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech purtało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś purtało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było purtało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . purtej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech purto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.purtejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech purtajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. purtoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. purtoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.purtoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.purtali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. purtali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.purtali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.purtała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
purtała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.purtała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. purtały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.purtały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.purtały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. purtało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.purtało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.purtało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych purtoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś purtoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by purtoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my purtali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście purtali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by purtali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych purtała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś purtała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by purtała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my purtały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście purtały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by purtały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych purtało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś purtało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by purtało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda purtoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz purtoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie purtoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy purtali; bydymy purtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie purtali; bydziecie purtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm purtali; bydōm purtać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda purtała; byda purtać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz purtała; bydziesz purtać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie purtała; bydzie purtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy purtały; bydymy purtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie purtały; bydziecie purtać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm purtały; bydōm purtać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda purtało; byda purtać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz purtało; bydziesz purtać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie purtało; bydzie purtać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.purtani
Rybnik

Co te dziecko tak purto, mozno go brzuszek boli?

Ôn, jak wypije, to siedzi a purto, tōż kożdy ôd niego ucieko.

Podej dalij…