puścić

puścić  (sie) – puścić, wypuścić, włączyć, zastartować (pol.)

bezokolicznikpuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.puszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.puścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.puści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.puszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.puścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.puszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.puściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.puściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.puściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.puściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.puściyliście; żeście puściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.puściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.puściyła żech; puściyłach; żech puściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.puściyła żeś; puściyłaś; żeś puściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.puściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..puściyły my; my puściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. puściyłyście; żeście puściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.puściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.puściyło żech; żech puściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.puściyło żeś; żeś puściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.puściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech puściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś puściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł puściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my puściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście puściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli puściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech puściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś puściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była puściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my puściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście puściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były puściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech puściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś puściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było puściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . puść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech puści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.puśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech puszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. puściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. puściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.puściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.puściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. puściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.puściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.puściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
puściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.puściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. puściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.puściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.puściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. puściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.puściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.puściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych puściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś puściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by puściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my puściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście puściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by puściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych puściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś puściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by puściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my puściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście puściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by puściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych puściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś puściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by puściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypuszczōny
rzeczownik odczasown.puszczyni
Rybnik

POL: (1) puścić coś trzymanego w ręku; (2) wypuścić, człowieka z więzienia, zwierzęta z zagrody; (3) włączyć telewizor, komputer, urządzenie elektryczne; (4) zastartować , włączyć silnik w pojeździe.

 

Dyć puść jōm na ta muzyka, niech se dziołcha potańcuje.

Ida puścić te kury, bo już je hned połednie, a ône sztyjc we kurniku siedzōm.

Puść mi ta pralka, bo se z niōm niy wiym  rady.

Idź, puść mi tam woda, bo musza trownik podloć.

Podej dalij…