pytać

pytać (sie) – pytać (pol.)

bezokolicznikpytać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pytaliście; żeście pytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pytała żech; pytałach; żech pytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pytała żeś; pytałaś; żeś pytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pytały my; my pytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pytałyście; żeście pytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pytało żech; żech pytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pytało żeś; żeś pytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pytoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pytoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pytoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pytali; bydymy pytać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pytali; bydziecie pytać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pytali; bydōm pytać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pytała; byda pytać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pytała; bydziesz pytać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pytała; bydzie pytać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pytały; bydymy pytać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pytały; bydziecie pytać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pytały; bydōm pytać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pytało; byda pytać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pytało; bydziesz pytać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pytało; bydzie pytać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypytany
rzeczownik odczasown.pytani
Rybnik

 

Pani pytała sie nas dzisiej ô znanego Adama na „M”, a jo żech ji padoł Michnik, tōż dała mi dwuja. Niy wiym po jakimu?

Pytoł żeś sie starzika, jako to mioł tyn ujec namiano?

Pytōm cie sie: na kero mōm jutro ôbiod warzić?

 

Podej dalij…