rachować

rachować (sie) – liczyć (pol.)

bezokolicznikrachować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rachuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rachujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rachuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rachujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rachujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rachujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rachowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rachowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rachowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rachowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rachowaliście; żeście rachowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rachowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rachowała żech; rachowałach; żech rachowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rachowała żeś; rachowałaś; żeś rachowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rachowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rachowały my; my rachowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rachowałyście; żeście rachowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rachowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rachowało żech; żech rachowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rachowało żeś; żeś rachowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rachowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rachowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rachowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rachowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rachowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rachowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rachowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rachowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rachowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rachowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rachowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rachowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rachowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rachuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rachuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rachujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rachujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rachowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rachowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rachowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rachowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rachowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rachowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rachowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rachowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rachowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rachowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rachowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rachowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rachowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rachowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rachowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rachowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rachowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rachowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rachowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rachowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rachowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rachowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rachowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rachowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rachowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rachowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rachowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rachowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rachowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rachowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rachowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rachowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rachowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rachowali; bydymy rachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rachowali; bydziecie rachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rachowali; bydōm rachować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rachowała; byda rachować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rachowała; bydziesz rachować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rachowała; bydzie rachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rachowały; bydymy rachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rachowały; bydziecie rachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rachowały; bydōm rachować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rachowało; byda rachować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rachowało; bydziesz rachować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rachowało; bydzie rachować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrachowany
rzeczownik odczasown.rachowani
Rybnik

POL: liczyć, wykonywać działania matematyczne.

 

Kej niy poradzisz rachować w pamiynci, tōż rachuj na palcach.

Kery to rachowoł te stołki, kej brakło?

 

 

Podej dalij…