radować

radować (sie) – cieszyć się (pol.)

bezokolicznikradować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.raduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.radujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.raduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.radujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.radujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.radujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.radowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.radowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.radowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.radowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.radowaliście; żeście radowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.radowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.radowała żech; radowałach; żech
radowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.radowała żeś; radowałaś; żeś radowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.radowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..radowały my; my radowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. radowałyście; żeście radowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.radowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.radowało żech; żech radowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.radowało żeś; żeś radowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.radowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech radowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś radowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rabowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my radowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście radowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli radowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech radowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś radowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była radowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my radowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście radowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były radowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech radowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś radowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było radowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . raduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech raduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.radujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech radujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. radowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. radowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.radowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.radowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. radowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.radowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.radowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
radowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.radowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. radowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.radowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.radowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. radowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.radowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.radowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych radowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś radowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by radowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my radowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście radowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by radowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych radowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś radowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by radowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my radowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście radowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by radowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych radowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś radowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by radowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda radowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz radowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie radowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy radowali; bydymy radować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie radowali; bydziecie radować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm radowali; bydōm radować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda radowała; byda radować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz radowała; bydziesz radować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie radowała; bydzie radować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy radowały; bydymy radować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie radowały; bydziecie radować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm radowały; bydōm radować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda radowało; byda radować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz radowało; bydziesz radować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie radowało; bydzie radować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.radowani
Rybnik

 

Ty sie za wartko niy raduj, bo jeszcze sie mecz niy skōńczōł.

Jo sie dycko raduja, jak tata mo wypłata, bo mi prziniesie co ze sklepu.

My sie dziepiyro bydymy radować jak dojadymy szczynśliwie nazod dudōm.

Podej dalij…