rejmatyka

rejmatyka – reumatyzm (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…rejmatyka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…rejmatyki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rejmatyce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…rejmatyka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...rejmatykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…rejmatyce
Wołacz l. poj. Ty…rejmatyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…rejmatyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…rejmatykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…rejmatykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…rejmatyki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…rejmatykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…rejmatykach
Wołacz l. mn. Wy…rejmatyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)rejmatyczny

 

Jo z tōm mojōm rejmatykōm dycko poznōm, kedy bydzie padać.

Jo uciekōm ôd mokrego, bo mie zarozki rejmatyka krynci.

Mie niy musisz godać ô rejmatyce, bo jo jōm mōm cołki życi.

Podej dalij…