robić za błozna

robić za błozna (sie) – żartować z kogoś (pol.); über jdn/etw einen Scherz machen (ger.); dělat legraci někoho (cz.); to pull one’s leg, to josh sb (eng.)

bezokolicznikrobić za błozna
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.robia za błozna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.robisz za błozna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.robi za błozna
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.robiymy za błozna
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.robicie za błozna
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.robiōm za błozna
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.robiōł żech za błozna
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.robiōł żeś za błozna
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.robiōł za błozna
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.robiyli my za blozna
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.robiyliście za błozna; żeście robiyli za błozna
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.robiyli za błozna
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.robiyła żech za błozna; robiyłach za błozna; żech robiyła za błozna
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.robiyła żeś za błozna; robiyłaś za błozna; żeś robiyła za błozna
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.robiyła za błozna
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..robiyły my za błozna; my robiyły za błozna
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. robiyłyście za błozna; żeście robiyły za błozna
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.robiyły za błozna
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.robiyło żech za błozna; żech robiyło za błozna
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.robiyło żeś za błozna; żeś robiyło za błozna
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.robiyło za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech robiōł za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś robiōł za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł robiōł za błozna
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my robiyli za błozna
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście robiyli za błozna
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli robiyli za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech robiyła za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś robiyła za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była robiyła za błozna
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my robiyły za błozna
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście robiyły za błozna
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były robiyły za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech robiyło za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś robiyło za błozna
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było robiyło za błozna
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rōb za błozna
tr. rozk. l. poj 3. os.niech robi za błozna
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.róbcie za błozna
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech robiōm za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. robiōł bych za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. robiōł byś za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.robiōł by za błozna
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.robiyli by my za błozna
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. robiyli byście za błozna
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.robiyli by za błozna
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.robiyła bych za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
robiyła byś za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.robiyła by za błozna
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. robiyły by my za błozna
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.robiyły byście za błozna
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.robiyły by za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. robiyło bych za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.robiyło byś za błozna
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.robiyło by za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych robiōł za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś robiōł za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by robiōł za błozna
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my robiyli za błozna
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście robiyli za błozna
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by robiyli za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych robiyła za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś robiyła za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by robiyła za błozna
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my robiyły za błozna
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście robiyły za błozna
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by robiyły za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych robiyło za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś robiyło za błozna
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by robiyło za błozna
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda robiōł za błozna
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz robiōł za błozna
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie robiōł za błozna
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy robiyli za błozna; bydymy robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie robiyli za błozna; bydziecie robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm robiyli z abłozna; bydōm robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda robiyła za błozna; byda robić za błozna
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz robiyła za błozna; bydziesz robić za błozna
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie robiyła za błozna; bydzie robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy robiyły za błozna; bydymy robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie robiyły za błozna; bydziecie robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm robiyły za błozna; bydōm robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda robiyło za błozna; byda robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz robiyło za błozna; bydziesz robić za błozna
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie robiyło za błozna; bydzie robić za błozna
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrobiony za błozna
rzeczownik odczasown.robiyni za błozna
Rybnik

 

Czamu mie robisz za błozna, dyć sam już je prōzno w tym garcu?

Jeszcze roz mie bydziesz robiōł za błozna, to poskarża tatowi.

Tyn rzōnd robi ludzi sztyjc za błozna, a ôni sie dajōm.

Podej dalij…