rosnyć

rosnyć – rosnąć (pol.)

bezokolicznikrosnyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rosna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rośniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rośnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rosnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rośniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rosnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rosnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rosnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rosnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rośli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rośliście; żeście rośli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rośli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rosła żech; rosłach; żech rosła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rosła żeś; rosłaś; żeś rosła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rosła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rosły my; my rosły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rosłyście; żeście rosły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rosły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rosło żech; żech rosło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rosło żeś; żeś rosło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rosło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rosnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rosnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rosnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rośli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rośli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rośli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rosła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rosła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rosła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rosły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rosły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rosły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rosło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rosło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dorosło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rośnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rośnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rośnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rosnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rosnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rosnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rosnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rośli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rośli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rośli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rosła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rosła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rosła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rosły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rosły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rosły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rosło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rosło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rosło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rosnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rosnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rosnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rośli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rośli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rośli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rosła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rosła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rosła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rosły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rosły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rosły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rosło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rosło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rosło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rosnōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rosnōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rosnōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rośli; bydymy rosnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rośli; bydziecie rosnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rośli; bydōm rosnyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rosła; byda rosnyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rosła; bydziesz rosnyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rosła; bydzie rosnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rosły; bydymy rosnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rosły; bydziecie rosnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rosły; bydōm rosnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rosło; byda rosnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-bydziesz rosło; bydziesz rosnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rosło; bydzie rosnyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.rosnyci
Rybnik

POL: powiększać swój rozmiar

 

Jako ci tam latos kartofle rosnōm? Niy wiym, bo żech tam jeszcze ani niy dubała we rzōndkach.

Synku, kaj ty żeś bōł, jak my rośli? Jo żech bōł stoł w tej drugij raji, za rozumym.

Te dzieci ci rosnōm, choćby na drożdżach.

 

 

Podej dalij…