rozchodzić sie

rozchodzić sie – chodzić komuś o coś , rozchodzić się, rozwodzić się (pol.)

bezokolicznikrozchodzić sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mie sie rozchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ciebie sie rozchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ônymu sie rozchodzi; ônej sie rozchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nōm sie rozchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wōm sie rozchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ônym sie rozchodzi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mie sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciebie sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ônymu sie rozchodziyło
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nōm sie rozchodziyło
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wōm sie rozchodziyło
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ônym sie rozchodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mie sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciebie sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ônej sie rozchodziyło
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nōm sie rozchodziyło
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wōm sie rozchodziyło
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ônym sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mie sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciebie sie rozchodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ônymu sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie rozchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie rozchodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech ci sie rozchodzi
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu sie rozchodzi; niech ji sie rozchodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nich wōm sie rozchodzi
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie rozchodzi
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozchodziyło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozchodziyło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozchodziyło by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozchodziyło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozchodziyło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozchodziyło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozchodziyło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozchodziyło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozchodziyło by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozchodziyło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozchodziyło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozchodziyło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozchodziyło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozchodziyło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozchodziyło by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. było by mi sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.było by ci sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.było by mu sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.było by nōm sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.było by wōm sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by im sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.było by mi sie rozchodziył
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.było by ci sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. było by ji sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.było by nōm sie rozchodziył
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.było by wōm sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. było by im sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było by mi sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było by ci sie rozchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mu sie rozchodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. bydzie mi sie rozchodziyło; bydzie mi sie rozchodzić
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzie ci sie rozchodziyło; bydzie ci sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mu sie rozchodziyło; bydzie mu sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydzie nōm sie rozchodziyło; bydzie nōm sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydzie wōm sie rozchodziyło; bydzie wōm sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn 3. os. r. mos.bydzie im sie rozchodziyło; bydzie im sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 1. os. r. ż.bydzie mi
sie rozchodziyło; bydzie mi sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. ż.bydzie ci sie rozchodziyło; bydzie ci sie rozchodzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ji sie rozchodziyło; bydzie ji sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydzie nōm rozchodziyło; bydzie nōm sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydzie wōm sie rozchodziyło; bydziewōm sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydzie im sie rozchodziyło; bydzie im sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie mi sie rozchodziyło; bydzie mi sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydzie ci sie rozchodziyło; bydzie ci sie rozchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mu sie rozchodziyło; bydzie mu sie rozchodzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.rozchodzyni sie
Rybnik

POL: (1) chodzić komuś o coś; (2) rozchodzić się w różne strony; (3) rozwodzić się, brać rozwód.

 

SI: Ô co  ci sie zaś rozchodzi?

PL: O co tobie znowu chodzi?

 

SI: Mie sie rozchodziło ô to, cobyś wziōn ze sobōm waserwoga.

PL: Mnie chodziło o to, żebyś wziął z sobą poziomicę.

 

SI: Mie sie rozchodzi ô to, żebyś szoł tam zy mnōm.

PL: Mnie chodzi o to, żebyś poszedł tam ze mną.

 

SI: Niy rozchodźcie sie nikaj, bo za chwila przijedzie nasz cug.

PL: Nie rozchodźcie się nigdzie, bo za chwilę przyjedzie nasz pociąg.

 

SI: Bezmała Cila sie ze swojim chłopym  bydzie rozchodzić.

PL: Podobno Cecylia będzie się rozwodzić ze swoim mężem.

 

SI: Terazki bezmała wiyncyj ludzi sie rozchodzi, jak biere ślub.

PL: Teraz podobno więcej ludzi się rozwodzi, niż bierze ślub.

 

SI: Sam kole krziża dycko sie rozchodzymy kożdy w swoja strōna.

PL: Tutaj koło krzyża zawsze się rozchodzimy każdy w swoją stronę.

 

Podej dalij…