rozdać

rozdać (sie) – rozdać (pol.)

bezokolicznikrozdać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozdōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozdosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozdo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozdōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozdocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozdajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozdoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozdoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozdoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozdali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozdaliście; żeście rozdali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozdali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozdała żech; rozdałach; żech rozdała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozdała żeś; rozdałaś; żeś rozdała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozdała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozdały my; my rozdały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozdałyście; żeście rozdały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozdały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozdało żech; żech rozdało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozdało żeś; żeś rozdało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozdało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozdoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozdali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozdali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozdali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozdała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozdała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozdała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozdały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozdały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozdały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozdało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozdało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozdało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozdej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozdo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozdejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozdajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozdoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozdoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozdoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozdali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozdali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozdali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozdała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozdała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozdała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozdały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozdały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozdały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozdało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozdało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozdało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozdoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozdali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozdała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozdały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozdało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozdany
rzeczownik odczasown.rozdani
Rybnik

 

Latoś narosło nōm sam tela baniōw, że połowa musieli my rozdać sōmsiadōm.

Pani rozdała nōm kartki a musieli my pisać klasōwka.

Mōm tela tych lōntōw, że mi sie zdo połowa rozdōm biydnym.

 

Podej dalij…