rozerznyć

rozerznyć (sie) – rozciąć (pol.)

bezokolicznikrozerznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozerzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozerzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozerznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozerznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozerzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozerznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozerznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozerznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozerznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozerzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozerzliście; żeście rozerzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozerzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozerzła żech; rozerzłach; żech rozerzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozerzła żeś; rozerzłaś; żeś rozerzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozerzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozerzły my; my rozerzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozerzłyście; żeście rozerzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozerzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozerzło żech; żech rozerzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozerzło żeś; żeś rozerzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozerzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozerznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozerznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozerznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozerzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozerzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozerzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozerzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozerzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozerzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozerzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozerzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozerzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozerzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozerzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozerzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozerznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozerznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozerznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozerznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozerznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozerznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozerznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozerzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozerzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozerzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozerzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozerzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozerzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozerzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozerzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozerzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozerzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozerzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozerzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozerznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozerznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozerznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozerzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozerzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozerzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozerzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozerzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozerzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozerzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozerzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozerzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozerzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozerzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozerzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozerznyty
rzeczownik odczasown.rozerznyci
Rybnik

POL: cz: rozer-znyć.

 

Dej pozōr, co mi serweta niy rozerzniesz tym nożym.   (cz: rozer-zniesz)

 

Podej dalij…