roześmioć sie

roześmioć sie – roześmiać się (pol)

bezokolicznikroześmioć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.roześmieja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.roześmiejesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.roześmieje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.roześmiejymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2. roześmiejecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.roześmiejōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.roześmioł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozemioł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.roześmioł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.roześmioli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.roześmioliście sie; żeście sie roześmioli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.roześmioli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.roześmioła żech sie; roześmiołach sie; żech sie roześmioła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.roześmioła żeś sie; roześmiołaś sie; żeś sie roześmioła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.roześmioła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..roześmioły my sie; my sie roześmioły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. roześmiołyście sie; żeście sie roześmioły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.roześmioły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.roześmioło żech sie; żech sie roześmioło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.roześmioło żeś sie; żeś sie roześmioło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.roześmioło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie roześmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie roześmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie roześmioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie roześmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie roześmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie roześmioli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie roześmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie roześmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie roześmioła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie roześmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie roześmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie roześmioły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie roześmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie roześmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie roześmioło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . roześmiyj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie roześmieje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.roześmiyjcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie roześmiejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. roześmioł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. roześmioł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.roześmioł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.roześmioli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. roześmioli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.roześmioli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.roześmioła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
roześmioła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.roześmioła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. roześmioły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.roześmioły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.roześmioły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. roześmioło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.roześmioło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.roześmioło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie roześmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie roześmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie roześmioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie roześmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie roześmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie roześmioli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie roześmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie roześmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie roześmioła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie roześmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie roześmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie roześmioły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie roześmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie roześmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie roześmioło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.roześmioci sie
Rybnik

 

Aże żech sie roześmioł, jak żech tyn wic poczytoł.

Podej dalij…