rozfurgnyć

rozfurgnyć (sie) – rozfrunąć (pol.)

bezokolicznikrozfurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozfurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozfurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozfurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozfurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozfurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozfurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozfurgliście; żeście rozfurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozfurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozfurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozfurgły my; my rozfurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozfurgłyście; żeście rozfurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozfurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozfurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozfurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. -
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozfurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozfurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozfurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozfurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozfurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozfurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozfurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. -
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozfurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozfurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozfurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozfurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.-
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozfurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozfurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozfurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozfurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozfurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozfurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozfurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozfurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozfurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozfurgnyty
rzeczownik odczasown.rozfurgnyci
Rybnik

POL: rozfrunąć, rozlecieć się, rozprysnąć się na wszystkie strony, np. ptaki, liście, pierze.

 

Pōł godziny żech te liści grabiōł, aż prziszło taki wiatrzisko a zaś sie wszystko rozfurgło po cołkim placu.

Musza przeciepać piyrzi z pierziny do nowego wsypu, tōż mi sam terazki niy wlazujcie a niy ôtwiyrejcie dźwiyrzi, co mi sie te piyrzi niy rozfurgnie po całej chałupie.

Szczeknōł pies i ôroz sam te ptoki rozfurgły sie na wszystki strony.

Podej dalij…