rozgadować

rozgadować – rozgłaszać plotki, tłumaczyć, przekonywać (pol.)

bezokolicznikrozgadować
aspektniedok
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozgaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozgadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozgaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozgadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozgadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozgadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozgadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozgadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozgadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozgadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozgadowaliście; żeście rozgadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozgadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozgadowała żech; rozgadowałach; żech rozgadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozgadowała żeś; rozgadowałaś; żeś rozgadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozgadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozgadowały my; my rozgadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozgadowałyście; żeście rozgadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozgadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozgadowało żech; żech rozgadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozgadowało żeś; żeś rozgadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozgadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozgadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozgadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozgadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozgadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozgaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozgaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozgadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozgadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozgadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozgadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozgadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozgadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozgadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozgadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozgadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozgadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozgadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozgadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozgadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozgadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozgadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozgadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozgadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozgadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozgadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozgadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozgadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozgadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozgadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozgadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozgadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozgadowali; bydymy rozgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozgadowali; bydziecie rozgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozgadowali; bydōm rozgadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozgadowała; byda rozgadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozgadowała; bydziesz rozgadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozgadowała; bydzie rozgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozgadowały; bydymy rozgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozgadowały; bydziecie rozgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozgadowały; bydōm rozgadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozgadowało; byda rozgadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozgadowało; bydziesz rozgadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozgadowało; bydzie rozgadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.rozgadowani
Rybnik

POL: (1) rozgłaszać, rozsiewać plotki: (2) tłumaczyć komuś, przekonywać go do swoich racji, odwodzić kogoś od podjętej już decyzji.

Ciebie ni ma wert co pedzieć, bo zaś zarozki bydziesz to rozgadowoł inkszym.

My synkowi rozgadujymy to, że niy mo iś sie uczyć za wojoka, ale niy poradzymy mu tego przegodać.

Podej dalij…