rozmatłać

rozmatłać (sie) – rozplątać (pol.)

bezokolicznikrozmatłać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozmatla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozmatlesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozmatle
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozmatlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozmatlecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozmatlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozmatłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozmatłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozmatłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozmatłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozmatłaliście; żeście rozmatłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozmatłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozmatłała żech; rozmatłałach; żech rozmatłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozmatłała żeś; rozmatłałaś; żeś rozmatłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozmatłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozmatłały my; my rozmatłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozmatłałyście; żeście rozmatłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozmatłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozmatłało żech; żech rozmatłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozmatłało żeś; żeś rozmatłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozmatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozmatłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozmatłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozmatłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozmatłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozmatłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozmatłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozmatłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozmatłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozmatłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozmatłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozmatłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozmatłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozmatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozmatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozmatłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozmatłej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozmatle
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozmatłejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozmatlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozmatłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozmatłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozmatłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozmatłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozmatłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozmatłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozmatłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozmatłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozmatłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozmatłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozmatłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozmatłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozmatłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozmatłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozmatłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozmatłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozmatłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozmatłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozmatłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozmatłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozmatłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozmatłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozmatłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozmatłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozmatłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozmatłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozmatłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozmatłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozmatłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozmatłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. -. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozmatłany
rzeczownik odczasown.rozmatłani
Rybnik

 

Dej ci rozmatla te sznurki, bo ty ich zamatlesz jeszcze bardziej.

Kery tak zamatłoł te szpagaty?

Podej dalij…