roznytować

roznytować (sie) – roznitować (pol.)

bezokolicznikroznytować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.roznytuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.roznytujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.roznytuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.roznytujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.roznytujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.roznytujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.roznytowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.roznytowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.roznytowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.roznytowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.roznytowaliście; żeście roznytowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.roznytowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.roznytowała żech; roznytowałach; żech roznytowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.roznytowała żeś; roznytowałaś; żeś roznytowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.roznytowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..roznytowały my; my roznytowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. roznytowałyście; żeście roznytowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.roznytowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.roznytowało żech; żech roznytowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.roznytowało żeś; żeś roznytowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.roznytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozponytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś roznytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł roznytowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my roznytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście roznytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli roznytowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech roznytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś roznytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była roznytowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my roznytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście roznytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były roznytowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech roznytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś roznytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było roznytowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . roznytuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech roznytuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.roznytujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech roznytujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. roznytowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. roznytowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.roznytowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.roznytowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. roznytowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.roznytowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozponytowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
roznytowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.roznytowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. roznytowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.roznytowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.roznytowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. roznytowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.roznytowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.roznytowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych roznytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś roznytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by roznytowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my roznytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście roznytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by roznytowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych roznytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś roznytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by roznytowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my roznytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście roznytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by roznytowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych roznytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś roznytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by roznytowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyroznytowany
rzeczownik odczasown.roznytowani
Rybnik

 

Jak roznytujesz tyn szalter, to stracisz gwarancyjo.

Roznytowoł żech ta szupa, tōż terazki musza to jako szrubami skryncić.

Roznytuj se ta szupa, to ci tam sie podziwōm do pojstrzodka, bo jo sie tego niy chca chytać sōm.

 

Podej dalij…