rozrobić

rozrobić (sie) – rozrobić, rozmieszać (pol.)

bezokolicznikrozrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozrobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozrobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozrobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozrobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozrobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozrobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozrobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozrobiyliście; żeście rozrobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozrobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozrobiyła żech; rozrobiyłach; żech rozrobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozrobiyła żeś; rozrobiyłaś; żeś rozrobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozrobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozrobiyły my; my rozrobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozrobiyłyście; żeście rozrobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozrobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozrobiyło żech; żech rozrobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozrobiyło żeś; żeś rozrobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozrobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozrobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ro




























rozrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozrobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozrobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozrobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozrobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozrobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozrobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozrobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozrobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozrobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozrobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozrobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozrobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozrobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozrobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozrobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozrobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozrobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozrobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozrobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozrobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozrobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozrobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozrobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozrobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozrobiōny
rzeczownik odczasown.rozrobiyni
Rybnik

 

SI: Przeworz trocha wody a rozrōb tyn bimber z wodōm, bo tego sie niy do tak pić.

PL: Przegotuj trochę wody i rozrōb ten bimber z wodą, bo tego sięnie da tak pić.

 

SI: Doczkej, rozrobia trocha malty, a ci ta dziura zamuruja.

PL: Zaczekaj, rozrobię trochę zaprawy i ci ten otwór zamuruję.

 

SI: Rozrōb trocha gipsu a pogispuj sam te dziury po gwoździach, yno niy bier za dużo tego gipsu, aż ci zaś cały niy stwardnie.

PL: Rozmieszaj trochę gipsu i pogipsuj tutaj te otwory po gwoździach, tylko nie bierz za dużo tego gipsu, żeby ci znowu cały nie stwardł.

 

 

 

Podej dalij…