ruszyć

ruszyć (sie) – ruszyć (pol.)

bezokolicznikruszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ruszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ruszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ruszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ruszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ruszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ruszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ruszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ruszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ruszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ruszyliście; żeście ruszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ruszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ruszyła żech; ruszyłach; żech ruszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ruszyła żeś; ruszyłaś; żeś ruszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ruszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ruszyły my; my ruszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ruszyłyście; żeście ruszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ruszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ruszyło żech; żech ruszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ruszyło żeś; żeś ruszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ruszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ruszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ruszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ruszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ruszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ruszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ruszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ruszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ruszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ruszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ruszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ruszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ruszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rusz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ruszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ruszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ruszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ruszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ruszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ruszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ruszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ruszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ruszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ruszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ruszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ruszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ruszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ruszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ruszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ruszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ruszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ruszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ruszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ruszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ruszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ruszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ruszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ruszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ruszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ruszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ruszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ruszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ruszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ruszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ruszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ruszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ruszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyruszōny
rzeczownik odczasown.ruszyni
Rybnik

 

Sprōbuj sie ruszyć dzisiej z dōmu, to już niy musisz przichodzić nazod.

Stanyli my na chwila na ôbiod w jakimś szynku, a za pōł godziny ruszyli my dalij.

Podej dalij…