rzać sie

rzać sie – rżeć, śmiać się (pol.)

bezokolicznikrzać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rzōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rzosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rzo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rzōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rzocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rzajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rzoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rzoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rzoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rzali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rzaliście sie; żeście sie rzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rzali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rzała żech sie; rzałach sie; żech sie rzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rzała żeś sie; rzałaś sie; żeś sie rzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rzała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rzały my sie; my sie rzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rzałyście sie; żeście sie rzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rzały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rzało żech sie; żech sie rzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rzało żeś sie; żeś sie rzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rzało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie rzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie rzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie rzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie rzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie rzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie rzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie rzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie rzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie rzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie rzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie rzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie rzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie rzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie rzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie rzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rzej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie rzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rzejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie rzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rzoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rzoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rzoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rzali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rzali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rzali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rzała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rzała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rzała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rzały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rzały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rzały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rzało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rzało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rzało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie rzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie rzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie rzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie rzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie rzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie rzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie rzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie rzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie rzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie rzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie rzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie rzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie rzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie rzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie rzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie rzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie rzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie rzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie rzali; bydymy sie rzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie rzali; bydziecie sie rzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie rzali; bydōm sie rzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie rzała; byda sie rzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie rzała; bydziesz sie rzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie rzała; bydzie sie rzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie rzały; bydymy sie rzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie rzały; bydziecie sie rzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie rzały; bydōm sie rzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie rzało; byda sie rzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie rzało; bydziesz sie rzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie rzało; bydzie sie rzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.rzani sie
Rybnik

POL: cz: r-zać sie.

 

Cōż sie tak rzosz?      (cz: sie r-zosz)

Ludzie rzali sie bez cołki film.       (cz: r-zali sie)

Coś wōm powiym, yno sie niy rzejcie.     (cz: sie r-zejcie)

 

Podej dalij…