ściaprać

ściaprać (sie) – zbrudzić, uchlapać, ubłocić (pol.)

bezokolicznikściaprać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ściaprza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ściaprzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ściaprze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ściaprzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ściaprzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ściaprzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ściaproł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ściaproł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ściaproł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ściaprali my; my
ściaprali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ściapraliście; żeście ściaprali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ściaprali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ściaprała żech; ściaprałach; żech ściaprała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ściaprała żeś; ściaprałaś; żeś ściaprała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ściaprała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ściaprały my; my ściaprały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ściaprałyście; żeście ściaprały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ściaprały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ściaprało żech; żech ściaprało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ściaprało żeś; żeś ściaprało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ściaprało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ściaproł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ściaproł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ściaproł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ściaprali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ściaprali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ściaprali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ściaprała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ściaprała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ściaprała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ściaprały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ściaprały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ściaprały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ściaprało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ściaprało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ściaprało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ściaprej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ściaprze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ściaprejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ściaprzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ściaproł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ściaproł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ściaproł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ściaprali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ściaprali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ściaprali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ściaprała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ściaprała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ściaprała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ściaprały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ściaprały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ściaprały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ściaprało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ściaprało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ściaprało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ściaproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ściaproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ściaproł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ściaprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ściaprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ściaprali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ściaprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ściaprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ściaprała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ściaprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ściaprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ściaprały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ściaprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ściaprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ściaprało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyściaprany
rzeczownik odczasown.ściaprani
Rybnik

 

SI: Jak żeś sie to zaś tak ściaproł?

PL: W jaki sposób się tak znowu ubrudziłeś?

 

SI: Niy ściaprejcie sie, bo niy mōm wōm sam nic na przebleczyni.

PL: Nie ubrudźcie się, bo nie mam tutaj dla was nic do przebrania.

Podej dalij…