ściaprany

ściaprany – ubrudzony, uchlapany, ubłocony (pol.)

imiesłów przymiotn. bierny
ściaprany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ściaprany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ściaprano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ściaprane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ściaprani; ściaprane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ściaprane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ściapranego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ściapranej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ściapranego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ściapranych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ściapranych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ściapranymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ściapranej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ściapranymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ściapranym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
ściapranym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ściapranego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ściaprany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ściaprano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ściaprane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ściapranych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ściaprane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ściapranym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ściapranōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ściapranym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ściapranymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ściapranymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ściapranym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ściapranej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ściapranym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ściapranych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ściapranych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ściaprany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ściaprano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ściaprane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ściaprani; ściaprane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ściaprane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Co wyście sōm tacy ściaprani, kaj żescie to łaziyli?

PL: Co wy jesteście tacy ubrudzeni, gdzie to chodziliście?

 

SI: Deszcz nas dopod w lesie, tōż prziszli my dudōm cali ścieprani.

PL: Deszcz nas złapał w lesie, więc przyszliśmy do domu cali ubłoceni.

 

Podej dalij…