ścigać

ścigać (sie) – dolegać coś, boleć (pol.)

bezokolicznikścigać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ścigōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ścigosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ścigo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ścigōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ścigocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ścigajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ścigoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ścigoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ścigoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ścigali my; my
ścigali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ścigaliście; żeście ścigali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ścigali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ścigała żech; ścigałach; żech ścigała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ścigała żeś; ścigałaś; żeś ścigała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ścigała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ścigały my; my ścigały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ścigałyście; żeście ścigały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ścigały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ścigało żech; żech ścigało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ścigało żeś; żeś ścigało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ścigało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ścigoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ścigoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ścigoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ścigali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ścigali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ścigali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ścigała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ścigała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ścigała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ścigały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ścigały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ścigały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ścigało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ścigało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ścigało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ścigej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ścigo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ścigejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ścigajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ścigoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ścigoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ścigoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ścigali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ścigali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ścigali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ścigała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ścigała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ścigała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ścigały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ścigały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ścigały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ścigało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ścigało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ścigało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ścigoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ścigoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ścigoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ścigali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ścigali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ścigali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ścigała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ścigała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ścigała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ścigały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ścigały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ścigały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ścigało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ścigało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ścigało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ścigoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ścigoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ścigoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ścigali; bydymy ścigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ścigali; bydziecie ścigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ścigali; bydōm ścigać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ścigała; byda ścigać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ścigała; bydziesz ścigać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ścigała; bydzie ścigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ścigały; bydymy ścigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ścigały; bydziecie ścigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ścigały; bydōm ścigać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ścigało; byda ścigać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ścigało; bydziesz ścigać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ścigało; bydzie ścigać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyścigany
rzeczownik odczasown.ścigani
Rybnik

 

Mie sie tak ścigo skuli tej pogody, tōż puda se na chwila legnyć .

Mie sie ôtok tak ścigało, jak mie tyn dziurawy zōmb bolol.

Ciebie sie dycko ścigo, jak mosz yno co zrobić

Podej dalij…