ściś

ściś (sie) – ścisnąć, zepchnąć, stłoczyć (pol.)

bezokolicznikściś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ścisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ściśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ściśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ścisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ściśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ścisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ścis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ścis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ścis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ściśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ściśliście; żeście ściśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ściśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ścisła żech; ścisłach; żech ścisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ścisła żeś; ścisłaś; żeś ścisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ścisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ścisły my; my ścisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ścisłyście; żeście ścisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ścisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ścisło żech; żech ścisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ścisło żeś; żeś śacisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ścisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ścis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ścis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ścis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ściśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ściśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ściśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ścisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ścisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ścisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ścisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ścisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ścisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ścisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ścisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ścisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ściś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ściśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ściście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ścisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ścis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ścis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ścis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ściśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ściśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ściśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.scisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ścisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ścisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ścisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ścisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ścisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ścisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ścisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ścisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ścis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ścis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ścis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ściśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ściśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ściśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ścisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ścisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ścisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ścisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ścisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ścisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ścisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ścisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ścisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyścisnyty
rzeczownik odczasown.ścisnyci
Rybnik

 

Ściście sie trocha bardziej, co jo se sam jeszcze ku wōm siedna.

Ściś tyn beszōng tym bagrym sam do tej zandgruby, ni musi sam być tela dziurōw na placu.

Jo ci ścisna te blachy do kupy a ty ich przikrynć tōm szrubom.

Ta fedra mosz za sztram, tōż rynkōm tego niy ściśniesz.

 

 

 

Podej dalij…