ściszyć

ściszyć (sie) – ściszyć, przyciszyć (pol.)

bezokolicznikściszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ścisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ściszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ściszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ściszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ściszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ściszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ściszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ściszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ściszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ściszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ściszyliście; żeście ściszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ściszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ściszyła żech; ściszyłach; żech ściszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ściszyła żeś; ściszyłaś; żeś ściszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ściszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ściszyły my; my ściszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ściszyłyście; żeście ściszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ściszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ściszyło żech; żech ściszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ściszyło żeś; żeś ściszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ściszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ściszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ściszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ściszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ściszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ściszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ściszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ściszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ściszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ściszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ściszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ściszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ściszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ściszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ściszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ściszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ścisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ściszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ściszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ściszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ściszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ściszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ściszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ściszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ściszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ściszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ściszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ściszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ściszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ściszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ściszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ściszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ściszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ściszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ściszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ściszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ściszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ściszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ściszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ściszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ściszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ściszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ściszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ściszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ściszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ściszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ściszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ściszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ściszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ściszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyściszōny
rzeczownik odczasown.ściszyni
Rybnik

 

Ôstatni roz ścisza te radio, n adrugi roz go zgasza całkym.

Ścisz ta muzyka.

Podej dalij…