ściyrpieć

ściyrpieć – znieść (pol.)

bezokolicznikściyrpieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ściyrpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ściyrpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ściyrpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ściyrpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ściyrpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ściyrpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ściyrpioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ściyrpioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ściyrpioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ściyrpieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ściyrpieliście; żeście ściyrpieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ściyrpieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ściyrpiała żech; ściyrpiałach; żech ściyrpiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ściyrpiała żeś; ściyrpiałaś; żeś ściyrpiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ściyrpiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ściyrpiały my; my ściyrpiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ściyrpiałyście; żeście ściyrpiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ściyrpiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ściyrpiało żech; żech ściyrpiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ściyrpiało żeś; żeś ściyrpiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ściyrpiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ściyrpioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ściyrpioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ściyrpioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ściyrpieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ściyrpieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ściyrpieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ściyrpiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ściyrpiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ściyrpiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ściyrpiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ściyrpiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ściyrpiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ściyrpiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ściyrpiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ściyrpiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ściyrp
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ściyrpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ściyrpcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ściyrpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ściyrpioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ściyrpioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ściyrpioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ściyrpieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ściyrpieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ściyrpieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ściyrpiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ściyrpiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ściyrpiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ściyrpiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ściyrpiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ściyrpiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ściyrpiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ściyrpiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ściyrpiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ściyrpioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ściyrpioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ściyrpioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ściyrpieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ściyrpieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ściyrpieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ściyrpiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ściyrpiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ściyrpiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ściyrpiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ściyrpiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ściyrpiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ściyrpiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ściyrpiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ściyrpiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ściyrpiyni
Rybnik

POL: znieść coś, lub kogoś

 

Jo tego niy ściyrpia, że ty kurzisz we chałupie.

Jo niy poradza ściyrpieć tego chłopa a tej jego gupij godki.

Ściyrpioł żech już tak dłōgo, że musioł żech z tobōm ôglō.ndać tyn film,ale wiyncyj niy ściyrpia tego

 

Podej dalij…