sebleczōny

sebleczōny – rozebrany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernysebleczōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...sebleczōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...sebleczōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...sebleczōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... sebleczōni; sebleczōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...sebleczōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...sebleczōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...sebleczōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...sebleczōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...sebleczōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...sebleczōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...sebleczōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...sebleczōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... sebleczōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... sebleczōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
sebleczōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...sebleczōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... sebleczōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..sebleczōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... sebleczōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
sebleczōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... sebleczōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
sebleczōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...sebleczōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...sebleczōnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...sebleczōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...sebleczōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...sebleczōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..sebleczōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...sebleczōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...sebleczōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...sebleczōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sebleczōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sebleczōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sebleczōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sebleczōni; sebleczōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sebleczōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Prziniyś mi sam yno ryncznik, bo jo żech już je sebleczōno, a żech se zapōmniała go wziōnś.

Za piynć minut mosz być sebleczōny, a leżeć we łōżku.

 

Podej dalij…