seblyc

seblyc (sie) – rozebrać, zdjąć ubranie (pol.)

bezokolicznikseblyc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.seblecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sebleczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.seblecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sebleczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sebleczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sebleczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.seblyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.seblyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.seblyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.seblykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.seblykliście; żeście seblykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.seblykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.seblykła żech; seblykłach; żech seblykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.seblykła żeś; seblykłaś; żeś seblykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.seblykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..seblykły my; my seblykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. seblykłyście; żeście seblykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.seblykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.seblykło żech; żech seblykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.seblykło żeś; żeś seblykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.seblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech seblyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś seblyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł seblyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my seblykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście seblykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli seblykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech seblykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś seblykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była seblykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my seblykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście seblykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były seblykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech seblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś seblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było seblykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . seblycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech seblecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.seblyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sebleczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. seblyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. seblyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.seblyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.seblykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. seblykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.seblykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.seblykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
seblykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.seblykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. seblykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.seblykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.seblykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. seblykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.seblykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.seblykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych seblyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś seblyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by seblyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my seblykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście seblykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by seblykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych seblykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś seblykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by seblykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my seblykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście seblykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by seblykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych seblykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś seblykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by seblykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysebleczōny
rzeczownik odczasown.sebleczyni
Rybnik

POL: rozebrać się, zdjąć ubranie.

 

Seblycz sie a powiyś se sam na hoku tyn mantel.

Doczkej, bo jeszcze żech sie ani niy seblykła, a ty już żes je głodny.

Starko, seblyczcie se ta jakla, bo wōm bydzie za ciepło.

 

 

 

 

Podej dalij…