sebuć

sebuć (sie) – zdjąć buty (pol.)

bezokoliczniksebuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sebuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sebujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sebuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sebujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sebujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sebujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sebuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sebuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sebuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sebuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sebuliście; żeście sebuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sebuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sebuła żech; sebułach; żech sebuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sebuła żeś; sebułaś; żeś sebuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sebuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sebuły my; my sebuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sebułyście; żeście sebuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sebuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sebuło żech; żech sebuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sebuło żeś; żeś sebuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sebuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sebuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sebuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sebuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sebuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sebuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sebuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sebuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sebuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sebuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sebuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sebuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sebuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sebuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sebuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sebuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sebuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sebuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sebujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sebujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sebuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sebuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sebuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sebuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sebuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sebuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sebuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sebuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sebuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sebuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sebuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sebuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sebuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sebuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sebuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sebuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sebuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sebuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sebuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sebuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sebuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sebuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sebuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sebuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sebuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sebuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sebuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sebuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sebuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sebuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysebuty
rzeczownik odczasown.sebuci
Rybnik

 

Doczkej, yno sie sebuja.

Niy zapōmnijcie sebuć strzewikōw, jak do starki przidziecie, co całych tepichōw starce niy zaciaprzecie.

Terazki mi to godosz, ledwa żech sie sebuł.

 

 

Podej dalij…