sebuty

sebuty – rozebrany, zdjęty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernysebuty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...sebuty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...sebuto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...sebute
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... sebuci; sebute
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...sebute
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...sebutego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...sebutej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...sebutego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...sebutych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...sebutych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...sebutymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...sebutej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... sebutymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... sebutym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
sebutym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...sebutego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... sebuty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..sebuto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... sebute
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
sebutych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... sebute
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
sebutym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...sebutōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...sebutym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...sebutymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...sebutymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...sebutym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..sebutej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...sebutym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...sebutych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...sebutych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sebuty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sebuto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sebute
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sebuci; sebute
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sebute
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: sebuty – dotyczy zdjętego buta.

 

SI: Jo żech już je sebuty, tōż niy puda za tobōm na dwōr.

PL: Ja już zdjąłem buty, więc nie pójdę za toba na podwórko.

 

SI: Nareszcie mōm sebute te strzewiki, bo już nōg niy czuja.

PL: Nareszcie mam zdjęte te buty, bo już nie czuję nóg.

 

 

 

Podej dalij…