siedzieć

siedzieć – siedzieć, przebywać (pol.)

bezokoliczniksiedzieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.siedza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.siedzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.siedzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.siedzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.siedzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.siedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.siedzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.siedzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.siedzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.siedzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.siedzieliście; żeście siedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.siedzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.siedziała żech; siedziałach ; żech siedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.siedziała żeś; siedziałaś; żeś siedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.siedziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..siedziały my; my siedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. siedziałyście; żeście siedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.siedziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.siedziało żech; żech siedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.siedziało żeś; żeś siedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.siedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech siedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś siedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł siedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my siedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście siedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli siedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech siedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś siedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była siedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my siedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście siedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były siedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech siedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś siedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było siedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . siedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech siedzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.siedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech siedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. siedzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. siedzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.siedzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.siedzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. siedzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.siedzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.siedziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
siedziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.siedziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. siedziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.siedziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.siedziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. siedziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.siedziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.siedziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych siedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś siedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by siedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my siedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście siedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by siedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych siedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś siedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by siedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my siedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście siedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by siedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych siedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś siedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by siedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda siedzioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz siedzioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie siedzioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydzie siedzioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydymy siedzieli; bydymy siedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydziecie siedzieli; bydziecie siedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda siedziała; byda siedzieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz siedziała; bydziesz siedzieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie siedziała; bydzie siedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy siedziały; bydymy siedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie siedziały; bydziecie siedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm siedziały; bydōm siedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda siedziało; byda siedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz siedziało; bydziesz siedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie siedziało; bydzie siedzieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.siedzyni
Rybnik

POL: (1) siedzieć; (2) przebywać w jakimś miejscu.

 

Możesz prziś pogodać, bo jo je na rewiyrze, tōż siedza cały czas w dōma.

Zaś siedzisz przi tymu kōmputerze, zamias sie roboty chycić.

Zigusia zaś sam jakoś niy widać, możno zaś kaj siedzi we hereszcie?

Jo bez lato siedza cały czas na wsi we swojij laubie, a yno na zima uciekōm do ciepłej chałupy.

 

 

Podej dalij…