siedzyni

siedzyni – siedzenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…siedzyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…siedzynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…siedzyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…siedzyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...siedzyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…siedzyniu
Wołacz l. poj. Ty…siedzyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…siedzynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…siedzyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…siedzyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…siedzynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…siedzyniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…siedzyniach
Wołacz l. mn. Wy…siedzynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Chytej sie roboty, bo ôd tego sidzynio sie to same niy zrobi.

Prziniyś sam co do siedzynio, bo niy bydymy stoć.

 

Podej dalij…