siōngać

siōngać (sie) – sięgać (pol.)

bezokoliczniksiōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.siōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.siōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.siōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.siōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.siōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.siōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.siōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.siōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.siōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.siōngali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.siōngaliście; żeście siōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.siōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.siōngała żech; siōngałach; żech siōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.siōngała żeś; siōngałaś; żeś siōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.siōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..siōngały my; my siōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. siōngałyście; żeście siōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.siōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.siōngało żech; żech siōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.siōngało żeś; żeś siōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.siōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech siōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś siōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł siōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my siōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście siōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli siōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech siōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś siōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była siōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my siōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście siōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były siōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech siōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś siōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było siōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . siōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech siōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.siōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech siōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. siōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. siōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.siōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.siōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. siōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.siōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.siōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
siōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.siōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. siōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.siōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.siōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. siōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.siōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.siōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych siōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś siōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by siōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my siōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście siōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by siōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych siōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś siōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by siōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my siōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście siōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by siōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych siōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś siōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by siōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda siōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz siōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie siōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy siōngali; bydymy siōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie siōngali; bydziecie siōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm siōngali; bydōm siōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda siōngała; byda siōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz siōngała; bydziesz siōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie siōngała; bydzie siōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy siōngały; bydymy siōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie siōngały; bydziecie siōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm siōngały; bydōm siōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda siōngało; byda siōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz siōngało; bydziesz siōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie siōngało; bydzie siōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysiōngany
rzeczownik odczasown.siōngani
Rybnik

POL: sięgać po coś

 

Niy siōngej gołymi rynkami po tyn chlyb, yno wjź se widełka.

Kaj tam siōngosz sōmsiadowi bez płot po te jabka. Chcsz, coby zaś haja była. Dyć sam mocie swoji jabka.

 

Podej dalij…