skoczyć

skoczyć – skoczyć (pol.)

bezokolicznikskoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skoczyliście; żeście skoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skoczyła żech; skoczyłach; żech skoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skoczyła żeś; skoczyłaś; żeś skoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skoczyły my; my skoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skoczyłyście; żeście skoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skoczyło żech; żech skoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skoczyło żeś; żeś skoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście skoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście koczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by skoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.skoczyni
Rybnik

 

Sam mosz dwadziyścia złoty a skocz po flaszka do sklepu.

Doczkej, jo wartko skocza do sklepu po jaki pierniki ku kawie.

 

 

Podej dalij…