skokać

skokać – skakać (pol.)

bezokolicznikskokać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skokōm; skocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skokosz; skoczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skoko; skocze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skokōmy; skoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skokocie; skoczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skokajōm; skoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skokoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skokoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skokoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skokali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skokaliście; żeście skokali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skokali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skokała żech; skokałach; żech skokała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skokała żeś; skokałaś; żeś skokała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skokała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skokały my; my skokały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skokałyście; żeście skokały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skokały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skokało żech; żech skokało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skokało żeś; żeś skokało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skokało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skokoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skokoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skokoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skokali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście skokali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skokali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skokała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skokała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skokała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skokały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skokały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skokały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skokało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skokało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skokało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skokej; skocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skoko; niech skocze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skokejcie; skoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skokajōm; niech skoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skokoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skokoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skokoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skokali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skokali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skokali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skokała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skokała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skokała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skokały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skokały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skokały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skokało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skokało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skokało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skokoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skokoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skokoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skokali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skokali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skokali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skokała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skokała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skokała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skokały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście skokały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skokały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skokało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skokało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by skokało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda skokoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz skokoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie skokoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy skokali; bydymy skokać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie skokali; bydziecie skokać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm skokali; bydōm skokać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda skokała; byda skokać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz skokała; bydziesz skokać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie skokała; bydzie skokać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy skokały; bydymy skokać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie skokały; bydziecie skokać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm skokały; bydōm skokać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda skokało; byda skokać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz skokało; bydziesz skokać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie skokało; bydzie skokać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.skokani
Rybnik

 

Kaj tam skoczecie po tej budowie, chcecie co narobić?

Skokoł żech bez płot, aż żech galoty rozerwoł.

 

 

Podej dalij…