skorać

skorać (sie) – ukarać (pol.)

bezokolicznikskorać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skorōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skorosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skoro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skorōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skorocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skorajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skoroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skoroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skoroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skorali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skoraliście; żeście skorali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skorali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skorała żech; skorałach; żech skorała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skorała żeś; skorałaś; żeś skorała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skorała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skorały my; my skorały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skorałyście; żeście skorały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skorały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skorało żech; żech skorało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skorało żeś; żeś skorało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skorało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skoroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skorali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście skorali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skorali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skorała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skorała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skorała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skorały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skorały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skorały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skorało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skorało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skorało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skorej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skoro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skorejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skorajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skoroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skoroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skoroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skorali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skorali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skorali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skorała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skorała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skorała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skorały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skorały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skorały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skorało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skorało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skorało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skoroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skorali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skorali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skorali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skorała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście skorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skorały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by skorało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyskorany
rzeczownik odczasown.skorani
Rybnik

 

Widzioł żeś, tak żech gupnōł, aż cie skorało.

Niy bluźnij, bo cie Pōnbōczek skoro.

Podej dalij…