skuplować

skuplować (sie) – złączyć, połączyć, też. zesprzęglić (pol.); verbinden (ger.); spojit, připojit (cze.); connect (eng.)

bezokolicznikskuplować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.skupluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.skuplujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.skupluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.skuplujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.skuplujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.skuplujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.skuplowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.skuplowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.skuplowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.skuplowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.skuplowaliście; żeście skuplowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.skuplowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.skuplowała żech; skuplowałach; żech skuplowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.skuplowała żeś; skuplowałaś; żeś skuplowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.skuplowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..skuplowały my; my skuplowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. skuplowałyście; żeście skuplowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.skuplowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.skuplowało żech; żech skuplowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.skuplowało żeś; żeś skuplowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.skuplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech skuplowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś skuplowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł skuplowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my skuplowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście skuplowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli skuplowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech skuplowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś skuplowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była skuplowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my skuplowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście skuplowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skuplowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech skuplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś skuplowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było skuplowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . skupluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech skupluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.skuplujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech skuplujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. skuplowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. skuplowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skuplowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.skuplowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. skuplowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.skuplowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.skuplowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
skuplowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.skuplowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. skuplowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.skuplowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.skuplowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. skuplowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.skuplowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.skuplowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych skuplowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś skuplowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by skuplowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my skuplowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście skuplowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by skuplowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych skuplowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś skuplowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by skuplowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my skuplowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście skuplowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by skuplowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych skuplowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś skuplowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by skuplowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyskuplowany
rzeczownik odczasown.skuplowani
Rybnik

POL: zesprzęglić, złączyć przy pomocy śrubunku, łącznika

 

Wejź kuplōng a skupluj te dwie ruły do kupy.

Te ruły trza skuplować do kupy

Podej dalij…