ślabikorz

ślabikorz – elementarz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ślabikorz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ślabikorza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ślabikorzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ślabikorza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ślabikorzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ślabikorzu
Wołacz l. poj. Ty…ślabikorzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ślabikorze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ślabikorzy; ślabikorzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ślabikorzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ślabikorzōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ślabikorzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ślabikorzach
Wołacz l. mn. Wy…ślabikorze
Przimiotnik (jaki? czyj?)ślabikorzowy

 

Ślōnskij godki idzie sie uczyć ze ślabikorza a słōwek idzie tyż szukać we dykcjōnorzu.

Idzie tyż poczytać „Ślabikorz niy dlo bajtli”

 

 

Podej dalij…