slatować

slatować (sie) – spadać; zbiegać, sfruwać pol.)

bezokolicznikslatować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.slatuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.slatujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.slatuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.slatujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.slatujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.slatujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.slatowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.slatowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.slatowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.slatowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.slatowaliście; żeście slatowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.slatowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.slatowała żech; slatowałach; żech slatowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.slatowała żeś; slatowałaś; żeś slatowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.slatowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..slatowały my; my slatowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. slatowałyście; żeście slatowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.slatowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.slatowało żech; żech slatowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.slatowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.slatowało żeś; żeś slatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech slatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś slatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł slatowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my slatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście slatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli slatowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech slatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś slatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była slatowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my slatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście slatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były slatowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech slatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś slatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było slatowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . slatuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech slatuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.slatujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech slatujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. slatowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. slatowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.slatowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.slatowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. slatowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.slatowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.slatowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
slatowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.slatowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. slatowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.slatowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.slatowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poslatowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.slatowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.slatowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych slatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś slatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by slatowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my slatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście slatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by slatowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych slatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś slatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by slatowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my slatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście slatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by slatowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych slatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś slatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by slatowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda slatowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz slatowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie slatowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy slatowali; bydymy slatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie slatowali; bydziecie slatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm slatowali; bydōm slatować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda slatowała; byda slatować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz slatowała; bydziesz slatować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie slatowała; bydzie slatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy slatowały; bydymy slatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie slatowały; bydziecie slatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm slatowały; bydōm slatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda slatowało; byda slatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz slatowało; bydzie latować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n. bydzie slatowało; bydzie slatować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyslatowany
rzeczownik odczasown.slatowani
Rybnik

 

Jakoś żech musioł schudnyć, bo mi galoty slatujōm.

Boczōnie sie slatujōm na jedyn plac, a ugadujōm sie, kedy pofurgajōm do ciepłych krajów.

Styknie kurōm nasuć trocha pszynice, to wszystki ptoki sie slatujōm.

Te strzewiki mosz, mi sie zdo, za wielki, bo ci slatujōm

 

 

 

Podej dalij…