słōma

słōma – słoma (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…słōma
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…słōmy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…słōmie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…słōma
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...słōmōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…słōmie
Wołacz l. poj. Ty…słōmo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…słōmy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…babōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…słōmōw
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…słōmy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…słōmami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…słōmach
Wołacz l. mn. Wy…słōmy
Przimiotnik (jaki? czyj?)słōmianny

 

Wciepnij tam krowi trocha słōmy, coby ji posłać.

Te kury tam muszōm kajś we słumie niyś, to tam yno kajś ryczōm.

Niy ôstało ci latoś trocha słōmy, bo mie brakło?

Podej dalij…