słowo

słowo – słowo (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…słowo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…słowa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siesłowu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…słowo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...słowym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…słowie
Wołacz l. poj. Tysłowo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmsłowa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…słowōw; słów
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siesłowōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…słowa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siesłowami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…słowach
Wołacz l. mn. Wy…słowa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Tak mi przigodoł, że ôstała żech bez słowa.

Lepszy słowo mynij, a w galotach sucho.

Wlyź sam yno, bo chioł bych z tobōm pogodać dwa słowa.

 

 

Podziel się…