słowo

słowo – słowo (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…słowo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…słowa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…słowu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…słowo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...słowym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…słowie
Wołacz l. poj. Ty…słowo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…słowa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…słowōw; słów
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…słowōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…słowa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…słowami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…słowach
Wołacz l. mn. Wy…słowa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Tak mi przigodoł, że ôstała żech bez słowa.

Lepszy słowo mynij, a w galotach sucho.

Wlyź sam yno, bo chioł bych z tobōm pogodać dwa słowa.

 

 

Podej dalij…