smażić

smażić (sie) – smażyć (pol.)

bezokoliczniksmażić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smażisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smażi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smażicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smażōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smażōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smażōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smażili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smażiliście; żeście smażili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smażili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smażiła żech; smażiłach; żech smażiła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smażiła żeś; smażiłaś; żeś smażiła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smażiła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smażiły my; my smażiły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smażiłyście; żeście smażiły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smażiły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smażiło żech; żech smażiło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smaziło żeś; żeś smażiło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smażiło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smażół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smażōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smażōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smażili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smażili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smażili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smażiła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smażiła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smażiła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smażiły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smażiły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smażiły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smażiło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smażiło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smażiło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smażi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smażōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smażōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smażōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smażili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smażili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smażili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smażiła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smażiła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smażiła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. smażiły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smaziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smażiły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smażiło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smażiło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smażiło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smażōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smażōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smażōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smażili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smażili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smażili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smażiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mażiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smażiła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smażiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smażiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smażiły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smażiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smażiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smażiło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda smażōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz smażōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie smażōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy smażili; bydymy smażić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie smażili; bydziecie smażić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm smażili; bydōm smażić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda smażiła; byda smażić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz smażiła; bydziesz smażić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie smażiła; bydzie smażić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy smażiły; bydymy smażić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie smażiły; bydziecie smażić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm smażiły; bydōm smażić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda smażiło; byda smażić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz smażiło; bydziesz smażić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie smażiło; bydzie smażić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysmażōny
rzeczownik odczasown.smażyni
Rybnik

 

Byda smażiła smażōnka, prziciepnyć ci tam kere jajco?

Kery zaś coś smażōł na tym tyglu a go niy umōł?

 

Podej dalij…