smażōnka

smażōnka – jajecznica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…smażōnka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…smażōnki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…smażōnce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…smażōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...smażōnkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…smażōnce
Wołacz l. poj. Ty…smażōnko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…smażōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…smażōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…smażōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…smażōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…smażōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…smażōnkach
Wołacz l. mn. Wy…smażōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Pōdź jeś, bo smażōnka musi być cieoło do jodła.

Zrobiyła bych ci smażōnki, ale niy mōm jajec, bo mi kury przestały niyś.

Ku smażōnce chlyb niy musi być pomazany.

Podej dalij…