śmietōnka

śmietōnka – śmietana (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…śmietōnka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…śmietōnki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śmietōnce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…śmietōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...śmietōnkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…śmietōnce
Wołacz l. poj. Ty…śmietōnko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…śmietōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…śmietōnek; śmietōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…śmietōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…śmietōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…śmietōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…śmietōnkach
Wołacz l. mn. Wy…śmietōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kup śmietōnka we sklepie, to zrobia ôgōrki na ôbiod.

Dodej trocha śmietōnki do tej żōłzy.

Zrobia ci szałot z tōmatōw i ôgōrkōw ze śmitōnkōm.

 

 

Podziel się…