smyczyć

smyczyć (sie) – wlec, ciągnąć (pol.)

bezokoliczniksmyczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smyczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smyczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smyczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smyczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smyczyliście; żeście smyczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smyczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smyczyła żech; smyczyłach; żech smyczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smyczyła żeś; smyczyłaś; żeś smyczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smyczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smyczyły my; my smyczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smyczyłyście; żeście smyczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smyczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smyczyło żech; żech smyczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smyczyło żeś; żeś smyczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smyczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smyczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smyczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smyczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smyczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smyczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smyczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smyczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smyczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smyczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smyczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smyczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smyczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smyczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. smyczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smyczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smyczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smyczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smyczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smyczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smyczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smyczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś smyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smyczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smyczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smyczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda smyczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz smyczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie smyczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy smyczyli; bydymy smyczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie smyczyli; bydziecie smyczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm smyczyli; bydōm smyczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda smyczyła; byda smyczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz smyczyła; bydziesz smczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie smyczyła; bydzie smyczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy smyczyły; bydymy smyczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie smyczyły; bydziecie smyczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm smyczyły; bydōm smyczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda smyczyło; byda smyczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz smyczyło; bydziesz smyczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie smyczyło; bydzie smyczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysmyczōny
rzeczownik odczasown.smyczyni
Rybnik

 

Cōż to zaś smyczysz za klamory, dyć sam już przelyź niy idzie bez tyn plac

Niy pij tela, bo cie niy bydzie żodyn smyczōł do chałupy.

Podej dalij…