smykać

smykać (sie) –  nosić ciężary; włóczyć się (pol.)

bezokoliczniksmykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.smykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.smykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.smyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.smykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.smykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.smykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.smykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.smykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.smykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.smykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.smykaliście; żeście smykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.smykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.smykała żech; smykałach; żech smykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.smykała żeś; smykałaś; żeś smykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.smykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..smykały my; my smykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. smykałyście; żeście smykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.smykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.smykało żech; żech smykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.smykało żeś; żeś smykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.smykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech smykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś smykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł smykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my smykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście smykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli smykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech smykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś smykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była smykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my smykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście smykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były smykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech smykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś smykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było smykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . smykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech smyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.smykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech smykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. smykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. smykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.smykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.smykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. smykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.smykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.smykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
smykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.smykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. smykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.smykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.smykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. smykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.smykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.smykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych smykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś smykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by smykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my smykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście smykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by smykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych smykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś smykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by smykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my smykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście smykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by smykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych smykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś smykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by smykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda smykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz smykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie smykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy smykali; bydymy smykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie smykali; bydziecie smykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm smykali; bydōm smykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda smykała; byda smykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz smykała; bydziesz smykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie smykała; bydzie smykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy smykały; bydymy smykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie smykały; bydziecie smykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm smykały; bydōm smykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda smykało; byda smykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz smykało; bydziesz smykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie smykało; bydzie smykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysmykany
rzeczownik odczasown.smykani
Rybnik

POL: (1) nosić ciężary; (2) włóczyć się.

 

Ty se jeździsz autym, a jo musza w rynkach smykać towary ze sklepu.

Kedy nōm sam tyn lajtōng pociōngnōm? Jo już niy mōm siyły smykać tej wody ze studnie.

Kaj żeś sie to zaś smykoł cołki dziyń?

 

 

Podej dalij…